ကားပြဲအစီအစဥ္/ေၾကညာခၽက္ မ်ား

Cadillac CT6 Launch Event

ကားပြဲအစီအဥ္/ေၾကညာခၽက္ အားလံုး ကိုသြားရန္

Event Date: 15 Jun 2019 - 15 Jun 2019
Posted By: motorcarmyanmar
Type:

Cadillac CT6 2018 Model Launch Event.

For Video:
facebook video

Date: 15 June 2019

Venue: Chevrolet 3S Showroom (Yangon)

No.242, Upper Pazuntaung Rd, Setsan Qtr, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon

Phone: 01 900 0621

Website: www.facebook.com/chevroletmyanmar.pacificalpine/