အထူးစျေးနှုန်း နှင့် ပွဲအစီအစဉ် အသေးစိတ်

Period = 15 Jun 2019

Cadillac CT6 Launch Event

Cadillac CT6 2018 Launch Event.
Date: 15 June 2019.
Venue: Chevrolet 3s Showroom ( Yangon) . No. 242 , Upper Pazuntaung Rd, Setsan Qtr, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon.

Cadillac CT6 2018 Model Launch Event.

For Video:
facebook video

Date: 15 June 2019

Venue: Chevrolet 3S Showroom (Yangon)

No.242, Upper Pazuntaung Rd, Setsan Qtr, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon

Phone: 01 900 0621

Website = facebook.com/chevroletmyanmar.pacificalpine

  • 27-Jun-2019
  • 679 view(s)