အထူးစျေးနှုန်း နှင့် ပွဲအစီအစဉ် အသေးစိတ်

Period =

BMW Myanmar Pac Auto Services

BMW Myanmar. Pac Auto Services for various car makers. Brake, suspension check & repair, computer diagnosis, engine & gearbox, oil Change, aircon,  body & paint, wheel alignment service. Reasonable service charge, good special tools, and car service experts are available to provide the services.  

 

BMW Myanmar။ အမျိုးမျိုးကားများအတွက် Pac Auto ဝန်ဆောင်မှုများ။ ဘရိတ် (Brake)၊ Suspension စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာ စစ်ဆေးခြင်း၊ အင်ဂျင်နှင့် ဂီယာဘောက်စ်(gearbox)၊ ဆီပြောင်းခြင်း၊ aircon၊ ကိုယ်ထည်နှင့် ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ဘီးချိန်ညှိခြင်း ဝန်ဆောင်မှု။ သင့်တင့်သော ဝန်ဆောင်ခ၊ ကောင်းမွန်သော အထူးကိရိယာများနှင့်  ကားဝန်ဆောင်မှုကျွမ်းကျင်သူများ ရှိပါသည်။

  • Vehicle Brake Services (Brake Pad, Brake Disc, Brake Tester)
  • Suspension Check & Repair 
  • Computer Diagonsis
  • Engine & Gearbox Service
  • Oil Change Service
  • Aircon
  • Body & Paint
  • Wheel Alignment Service

 

  • 07-Aug-2022
  • 112 view(s)