အကောင့်ကိုပြန်လည်ရယူရန်

မြန်မာဖုန်း နိုင်ငံကုဒ် = +95


( နိုင်ငံကုဒ် + မိုဘိုင်းနံပါတ် )


( နိုင်ငံကုဒ် + မိုဘိုင်းနံပါတ် )